Zdění z cihel v zimě: díky moderním technologiím se to dá

euro

Zdění v chladném počasí jste možná ještě nezkoušeli, stavební sezóna však nemusí skončit s prvními mrazy. Díky moderním technologiím lze cihlové stavby realizovat téměř celoročně.
V minulosti se v zimě prakticky nedalo zdít. Cihly se ukládaly do hrubého maltového lože, které bylo náchylné k zamrznutí a popraskání. V současnosti se při výstavbě preferují zejména velkoformátové broušené cihly, které se zdívají na tenkovrstvou maltu nebo zdící pěnu, se kterou lze zdít iv chladnějším počasí. I při těchto moderních zdicích technologiích však založení první řady cihel nadále vyžaduje maltové lůžko klasické tloušťky.

• Zdění na zdící pěnu, což je suchá metoda zdění, je jediným bezpečným řešením při poklesu teplot pod bod mrazu

Existují ale speciální malty, které umožňují založení hrubé stavby z cihel i při poklesu teploty pod 0 °C. „Se zimní zakládací maltou Porotherm Profi AM-W můžete položit první řadu cihel až do teploty -5 °C, což radikálně prodlouží stavební sezónu,! říká Gabriel Szöllösi, produktový manažer společnosti Wienerberger.

Tenkovrstvá malta pro teploty nad 5 °C
Na rozdíl od nebroušených cihel mají ty broušené dokonale rovné, navzájem rovnoběžné ložné plochy, což umožňuje aplikaci tenčí vrstvy pojiva. Výhodou tenkovrstvé malty je eliminace tepelných mostů ve formě tlustých vrstev klasické malty a snížení stavební vlhkosti ve zdivu.
I samotná aplikace je jednoduchá. Nanáší se pouze na několik cihel najednou, protože je třeba je na maltu uložit přibližně do dvou minut. Zdět na tenkovrstvou maltu lze při teplotách minimálně 5 °C. Musíte mít také jistotu, že teplota neklesne níže ani následujících zhruba 24 hodin. Tenkovrstvá malta neumožňuje přidávání nemrznoucích přísad do směsi, protože by mohlo dojít k jejímu promrznutí.

• Zdicí pěna Porotherm DryFix extra umožňuje zdění i při dlouhodobém poklesu teplot do -5 °C. Na tenkovrstvou maltu lze zdít při teplotách minimálně 5 °C.

Jak chlad ovlivňuje hrubou stavbu
Jak jsme již vysvětlili, ne každou technologii zdění lze použít během zimního období. Hlavním problémem při zdění hrubé stavby v chladném počasí je malta. Ta se vyrábí z cementu, vápna, písku a vody. Nízké teploty (pod 5 °C) způsobují, že voda v maltě zamrzne a následně se rozpíná.
Rozpínání ohrožuje strukturální vazbu a hydroizolační vlastnosti směsi. Nízké teploty zpomalují také hydrataci cementu v maltové směsi a prodlužují dobu vytvrzování cementu. To znamená, že malta bude déle tuhnout, aby dosáhla ideální pevnosti. V některých případech nedosáhne plné pevnosti vůbec, což vede ke slabému spojení a ke konstrukci náchylné k praskání.

Rychlé zdění na zdící pěnu
Zdění na zdící pěnu, což je suchá metoda zdění, je jediným bezpečným řešením při poklesu teplot pod bod mrazu. Zdicí pěna neobsahuje vodu, takže nedochází k přenášení technologické vlhkosti z pojiva do cihel. Práce se zdící pěnou navíc ušetří až 30 procent času, který je za nepříznivého počasí vzácný.

- Reklama -zprávy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora