Přes stará okna v domácnostech může unikat až polovina tepla

euro

Zima je už-už tady. Energie jsou stále dražší, náklady na topení mohou ještě vzrůst. Důležitá jsou zejména okna: na starších a nerekonstruovaných domech tvoří sice jen 10 procent obvodového pláště, ale uniká přes ně až 45 perc. tepla.
Na Slovensku iv okolních zemích je stále mnoho starších budov, které neprošly renovací a vykazují velké tepelné ztráty. Vytápění těchto domácností zatěžuje nejen životní prostředí, ale také peněženky jejich majitelů a obyvatel. Vytápění těchto domů je často příliš drahé, důvodem jsou většinou stará okna. Ty zabírají jen 10 procent obvodového pláště, ale uniká přes ně až 45 perc. tepelné energie. Jak se tedy vyhnout extrémním nákladům na topení a udržet si přitom doma komfortní teplotu? Řešením mohou být kvalitní a správně namontovaná okna.

Sledujte hodnoty prostupu tepla
Okna se dlouho považovala za slabý článek tepelné izolace budov. Rostoucí požadavky na jejich tepelněizolační vlastnosti a nové normy však přinesly ze strany výrobců plastových oken takové PVC profily, které v kombinaci s termoizolačními skly dosahují hodnoty Uw koeficientu výrazně pod 1,0 W/m²K.
Právě součinitel Uw, jehož hodnota vyjadřuje prostup tepla celým oknem, byste měli při výběru okna pečlivě sledovat. Hodnota Uw je množství tepla, vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes metr čtvereční okna při rozdílné vnitřní a venkovní teplotě o 1 stupeň Kelvinu – W(m²K). Zjednodušeně řečeno, čím menší hodnota Uw, tím lepší izolační vlastnosti okna.

Při koupi trvejte na tom, že chcete znát hodnotu Uw. Kombinuje totiž hodnoty Ug (přestup tepla přes prosklení), které bývá menší, a Uf (přestup tepla přes rám) s obvykle vyššími hodnotami. Uw tedy hodnotí okno jako celek, je proto klíčovým ukazatelem jeho tepelněizolačních vlastností.

Co musí splňovat termoizolační okna
Stará paneláková okna nebo první plastová okna mají hodnotu kolem 3,0 W/m²K. Pro srovnání, současná plastová okna s dvojsklem mají Uw 1,2 W/m²K as trojsklem se hodnoty pohybují mezi 0,72 až 1,0 W/m²K. U oken pro pasivní domy nesmí hodnoty Uw překročit 0,8 W/m²K, pro nízkoenergetické domy 1,0 W/m²K.
„Při výběru okna hraje celková propustnost tepla, tedy Uw, klíčovou roli. Okno s výborně izolujícím sklem je k ničemu, pokud přes rám uniká extrémní množství tepla. Pozornost věnujte i podkladovému profilu. V případě počtu komor profilů se nejvýrazněji projevilo zvýšení ze dvou na tři , další zvyšování už nemá na tepelnou izolaci tak výrazný účinek. Významnou roli však hraje konstrukční hloubka, která by u současných profilů měla být 70 milimetrů a více,“ radí Milan Klepsa, hlavní zástupce společnosti Veka pro Slovensko, předního světového výrobce plastových profilů oken a dveří třídy

- Reklama -zprávy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora